Relining Stockholm

Vi ger gamla rör nytt liv | 08-410 510 68


- Bäst på Relining i Stockholm -

VÄND ER TILL OSS FÖR RELINING I STOCKHOLM

Välkommen till oss! Vår firma är det självklara valet för dig som letar efter någon som utför fläckfri och kvalitetssäkrad relining i Stockholm. Oavsett om du är en stor eller liten kund, privatperson eller företag, har vi kompetensen och personalen som krävs för att lämna högklassiga resultat.

Relining – en snabb och effektiv lösning

Relining innefattar en rad olika metoder för att renovera och skydda rör invändigt utan att behöva ersätta dem med nya rör. Den vanligaste metoden är strumpmetoden som innebär att man fodrar de existerande rören med ett självbärande material. På så sätt ger man de gamla rören nytt liv och förlänger deras livslängd till att hålla lika länge som ett helt nytt rör. En annan metod är lösplastmetoden som går ut på att man sprutar in en täckande beläggning i röret som stärker och skyddar rörets insida.

rör - före och efter relining

Vi renoverar dina rör

Relining fungerar utmärkt på de flesta typer av rör såsom stammar, dagvattenrör, avloppsrör och VA-rör och är ett bra och kostnadseffektivt alternativ till stambyte, i de fall då rören inte är i allt för dåligt skick och då tätskikt eller golvbrunnar måste bytas.

Vi utför relining på rör som har en diameter mellan 50 och 220 milimeter och arbetar i alla typer av fastigheter och med alla typer av kunder. För att du ska känna dig trygg och säker med dina renoverade rör lämnar vi en garanti på 10 år för rör som renoverats med strumpmetoden och på 5 år för rör som renoverats med lösplastmetoden. Vi är även ansvarsförsäkrade upp till 10 miljoner kronor.

rör

Många fördelar med relining

Relining är en metod som ofta används som alternativ eller komplement till ett stambyte. Som metod betraktat är den på många sätt betydligt mindre komplicerad och tidskrävande än ett traditionellt stambyte eftersom den går att utföra på plats utan att riva upp och ta bort de gamla rören. Detta har gjort relining till en mycket populär metod i exempelvis gamla byggnader där en rivning riskerar att ha en negativ inverkan på byggnaden som helhet eller i affärslokaler där man helst ser att den dagliga verksamheten kan fortlöpa under en renovering.   

Genom att välja relining för att renovera rören är det lättare att komma åt och åtgärda rör som sitter väldigt dåligt till. På så sätt kan relining fungera som ett komplement till stambyte där man byter ut de stammar som sitter lättåtkomligt men använder sig av relining när det gäller rör som innebär ett stort rivningsarbete. Dock krävs det att rören inte är i alltför dåligt skick. I såna fall krävs det trots allt en komplett renovering.

Då relining även tar betydligt kortare tid än ett byte av de befintliga rören är det också en mer kostnadseffektiv metod. Färre arbetstimmar och mindre använt nytt material innebär lägre totalkostnader.

rör spolat ospolat

Viktigt med bra förarbete

Innan vi sätter igång med att renovera dina rör är det viktigt att få en bra bild av vilket skick rören är i. För att göra detta på så bra sätt som möjligt rekommenderar vi att man gör en rensning eller spolning av rören för att kunna göra en korrekt analys av deras status. En ordentligt spolning eller mekanisk rensning är även en viktig förutsättning för att utföra en bra relining.

Investera i hög kvalitet

När det kommer till relining i fastigheter och i mark är det viktigt att man håller hög kvalitet på alla plan, från val av material till utförande och finish –annars riskerar man lätt att det uppstår läckor vilket bland annat kan leda till vattenskador. Vår personal har lång erfarenhet av att arbeta med rör och har all den utbildning och kompetens som krävs för att säkra dina rör för framtiden. Vi arbetar även med material och redskap av högsta kvalitet för att på så sätt ytterligare säkerställa ett stabilt och pålitligt resultat.

 

Hör av dig för en kostnadsfri offert redan idag!