Relining Stockholm

Vi ger gamla rör nytt liv | 08-410 510 68

RELINING

GE RÖREN NYTT LIV MED RELINING

Relining, eller rörinfodring som det också kallas, är en teknik som bygger på att man ger gamla rör och stammar ett nytt skyddande lager för att öka deras hållbarhet och totala livslängd istället för att byta ut dem. Detta fungerar i många fall som ett bra alternativ eller komplement till stambyte.

Det finns två metoder man kan utföra relining på – strumpmetoden och lösplastmetoden (ibland även kallad sprutmetoden). Strumpmetoden är den mest hållbara av dessa metoder och ger det gamla röret samma hållbarhet och livslängd som ett nytt rör.

Den andra metoden är lösplastmetoden som fungerar på så sätt att man sprutar in en beläggning av plast eller färg i röret som ger insidan ett nytt skyddande lager. Lösplastmetoden fungerar bäst för lätt skadade rör samt rör med mindre diameter.

strumpa relining
Strumpa av epoximättad polyesterfilt som lämnats att hårdna i röret

Strumpmetoden bygger på att man sätter in ett nytt självbärande foder inuti det gamla röret. När fodret fått hårdna och härdas på plats fungerar det precis som ett eget rör i röret och erbjuder ett skydd som är fullgott alternativ till att byta ut röret helt och hållet. Fodret består av en epoximättad polyesterfilt som hålls på plats med tryckluft under tiden som materialet hårdnar. Detta brukar ta mellan 6 och 24 timmar. Då strumpmetoden innebär att man i stort sett skapar ett nytt rör i röret fungerar den även bra för att laga rör som har hål och andra skador. Är skadorna allt för omfattande rekommenderas dock fortfarande ett komplett stambyte av den traditionella sorten. Detta gäller även om det krävs renovering av tätskikt och äldre golvbrunnar.  

Vi har utrustning och redskap som begränsar vårt arbete med relining till rör som har en diameter mellan 50-220 mm.

 

 

 

 

Bäst på relining i Stockholm