Relining Stockholm

Vi ger gamla rör nytt liv | 08-410 510 68

FÖRSÄKRINGAR & GARANTIER

PÅLITLIG RÖRSERVICE

Vi är väldigt måna om att våra kunder ska känna sig trygga med att vi utför samtliga av våra arbeten på allra bästa sätt. Vi har arbetat länge i branschen och har god kunskap om vilka verktyg och material som lämpar sig bäst för relining. Under åren har vi sakta men säkert byggt upp ett starkt kundförtroende på grund av den höga kvaliteten på de resultat som vi levererat samt på grund av att vi kunnat erbjuda goda garantier på utförd relining.

För en relining som utförs med strumpmetoden lämnar vi en garanti på 10 år och på en relining som utförs med lösplastmetoden en garanti på 5 år. Detta gör att du som kund kan känna dig helt trygg med att anlita oss.

För att kunna erbjuda ytterligare säkerhet har vi också ett heltäckande försäkringsprogram hos Trygg-Hansa inklusive en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador på personer eller material upp till ett värde på 10 miljoner kronor.

 

 

 

 

 

 

 

Relining - ett bra alternativ till stambyte!